Logo CzFi.cz - Obchodn registr firem a ivnostensk rejstk na internetu - esk firmy
Obchodní registr firem a živnostenský rejstřík na internetu - Český firmy


Informace o společnosti LÁZNÌ ÈELADNÁ, Beskydské rehabilitaèní centrum, spol. s r.o., LARA WELLNESS

Název:

LÁZNÌ ÈELADNÁ, Beskydské rehabilitaèní centrum, spol. s r.o., LARA WELLNESS

Sídlo:Hlavní 42, 739 12 Èeladná
Hlavní oblast činnosti:Láznì a léèebná zaøízení - LARA WELLNESS: Èeladná 781, 739 12, tel./fax 552533111, e-mail: lara@wellness.cz, www.wellnesshotellara.cz, POLARIUM-CELOTÌLOVÁ CHLADOVÁ TERAPIE
IČ:25868951
Telefon:558 616 211 (spojovatelka)
Fax:558 616 213
Email:larazavinacwellness.cz
Web stránka:www.brc.cz

Je Vaše doména volná:luznuuueladnu.cz

Změnit / Doplnit profil

Firmy s podobným názvem k LÁZNÌ ÈELADNÁ, Beskydské rehabilitaèní centrum, spol. s r.o., LARA WELLNESS:

LARA spol. s r.o. - Papírenská 199/6,  160 00 Praha 6
Wellness Tour s.r.o. - Žitná 639,  763 14 Zlín
ACTIVE WELLNESS s.r.o. - Slezská 1161/19,  120 00 Praha 2
RELAX & WELLNESS - Komenského 677,  789 61 Bludov
WELLNESS HOTEL PANORAMA - Tìchov 168,  678 01 Blansko
VEKTOR WELLNESS CLUB s.r.o. - Nerudova 2772,  530 02 Pardubice
HOTEL HOFFMEISTER LILY WELLNESS AND SPA ***** - Pod Bruskou 7,  118 00 Praha 1
EURO INFO CENTRUM - EIC - Centrum pro regionáln&ia - Vinohradská 46,  120 00 Praha 2
CENTRUM - OVO, spol. s r.o. - Palackého 243,  757 01 Valašské Meziøíèí
R.M.A. CENTRUM, spol. s r.o. - Dukelských hrdinù 17,  170 00 Praha 7
MED Centrum, spol. s r.o. - Osecká 309/20,  751 31 Lipník nad Beèvou
SMS - Centrum, spol. s r.o. - Staré nám. 18,  363 01 Ostrov
PC CENTRUM, spol. s r.o. - Pražská 15,  261 01 Pøíbram
H CENTRUM, spol. s r.o. - Prusinovského 351/5,  767 01 Kromìøíž
PVD CENTRUM, spol. s r.o. - Nádražní 296,  664 42 Modøice
BTI Centrum, spol. s r.o. - Jana Koziny 1628/1,  415 01 Teplice
LG Centrum, spol. s r.o. - Bìlehradská 3/191,  140 00 Praha 4